image

Turnaround management

Alle inzet is gericht op herstel van waarde voor de onderneming