image

Turnaround management

Alle inzet is gericht op het herstel van waarde
voor de onderneming